PRESTASI ABU BAKAR Ash-SHIDIQ?


ABU BAKAR Ash-Shidiq merupakan sahabat Nabi Saw yang sangat sederhana. Jabatannya sebagai Khalifah (632-634 M) tidak menyebabkannya hidup bermewah-mewah. Ia tidak mau menyalahgunakan jabatannya sebagai penguasa untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun keluarganya. Ia meninggal dalam kesederhanaan.

Jasa-jasa Khalifah Abu Bakar Shiddiq, diantaranya:

 1. memberantas nabi-nbai palsu
 2. memerangi orang-orang yang ingkar zakat. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya kepada Nabi Muhammad Saw. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi kewajiban zakat.
 3. menghimpun Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab denga alasan:
  • banyak penghafal Al Quran yang gugur syahid;
  • tulisan yang ada di pelepah-pelepah kurma, batu-batu dan tulang dikhawatirkan rusak dan hilang;
  • untuk menjaga kemurnian Al-Quran, penulisan tersebut diserahkan kepada Zaid bin Tsabit dan disimpan oleh Khalifah Abu Bakar
 4. memperluas wilayah penyebaran agama islam ke Hiroh (dijadikan pusat pertahanan dan ibu kota di luar Arab), Anbar dan Persia, Daumatul Jandal, Yarmuk, Syam (pernah dikuasai tentara Romawi), dan Syiria. Abu Bakar menugaskan empat panglima perangnya untuk merebut Syiria dari Romawi Timur yang dipimpim oleh Kaisar Heraklius. Mereka adalah (1)YAZID bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus, (2)ABU UBAIDAH bin Jarrah di Horns, (3)AMR bin Ash di Palestina dan (4)SURAHBIL bin Hasanah di Yordan.

(sumber, The Amazing Islamic Legacy, loc.cit)

About dedy sani

Lahir di BALAPULANG (1976), sebuah desa di Kabupaten TEGAL, mengenyam pendidikan dasar di Balapulang dan Kota Slawi, pendidikan sarjana (ekonomi) di UII-JOGJA dan pasca sarjana (kebijakan publik) di UI-JAKARTA. Saat ini bersama keluarga tinggal di MEDANG LESTARI, Tangerang.. inspirasi: "Sebaik-baik manusia adalah yang BERMANFAAT bagi sesama"

Posted on October 13, 2012, in sejarah. Bookmark the permalink. 1 Comment.

 1. jasa2 abu bakar assidiq nya dikit, jadi yg ketemunya cuma yg itu2 aja !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: